Zahvale

Na tej strani bomo omenili vse, ki bodo pripomogli k doseganju ciljev projekta Lokalna trajnostna samooskrba....
od ponudnikov do kupcev, vse ki čutijo lokalno pripadnost kraju in podpirajo lokalno gospodarstvo ter pridelovalce in tako pomagajo pri realizacijo tega družbeno koristnega projekta..