PROJEKT LOKALNA TRAJNOSTNA SAMOOSKRBA

Pod blagovno znamko Okusi blejskega podeželja smo v sklopu projekta Lokalna Trajnostna Samooskrba (v nadaljevanju LTS) združili ponudnike iz blejskih kmetij. Projekt je nastal na pobudo lokalnega odbora stranke SMC Bled v sodelovanju z občino Bled, KGZ Gozd Bled, LTO Bled ter 7 okoliškimi pridelovalci.

V sklop projekta spada tudi rešitev v obliki mobilne aplikacije za Android naprave, ki je bila s strani LO SMC v ta namen razvita in podarjena občini Bled oz. lokalnim pridelovalcem z namenom, da jim pomagamo izdelke ponuditi na trgu. Uporaba moderne tehnologije v digitalni dobi pomeni hiter preboj na trg in prilagajanje modernemu načinu življenja. Kmetje se lahko preko tega spletnega portala na katerem se trenutno nahajate, preprosto prijavijo in vnesejo svojo ponudbo. Na ta način se pojavijo na trgu, saj je njihova ponudba takoj po objavi vidna na mobilnih telefonih opremljenih z aplikacijo Okusi blejskega podeželja.

Namen projekta je povezati lokalne pridelovalce in ponuditi njihove pridelke in proizvode na lokalnem trgu. Potencial, ki se skriva v razvoju kmetijstva in podeželja se na koncu odraža kot širša družbena korist.

Multiplikator LTS se enako kot turizem lahko odraža na več področjih, ne samo na področju kmetijstva in podeželja, temveč tudi na področju podjetništva, zdravega načina življenja, turizma, idr. Zelo pomembno je tudi, da se denar, ki se v kraju potroši vrne v kraj, tako se denarni krog zavrti v lokalnem gospodarstvu. Npr. kmet od katerega pridelke kupujemo ima otroke v vrtcu. Če vrtec odkupuje pridelke od kmeta, kmet lahko zasluži dodaten denar in otroka vpiše v neko interesno dejavnost v kraju. Ko plača za interesno dejavnost s tem podpira npr. samostojnega podjetnika trenerja, ki živi v kraju in ima ali si namerava ustvariti družino. Trener, ki se ukvarja s športom in živi zdravo življenje, od kmeta lahko odkupuje npr. mlečne izdelke. Beljakovine oz. zdrava hrana nasploh je zelo pomembna za rast mišične mase in regeneracijo telesa po treningih....tako se vsak Euro, ki se potroši v kraju tudi v kraju ostane, ko pa kupujete v velikih veleblagovnicah, pa s tem podpirate velike multinacionalke, ki ne samo da denar odnašajo izven kraja ampak so tudi veliki onesnaževalci (dolge oskrbovalne verige à visoko-ogljične družbe, odpadki itd itd)

Tudi Hotelirji in gostinci so zelo pomembni za lokalno skupnost v kateri delujejo, saj je turizem naša najpomembnejša gospodarska panoga. Izrednega pomena je, da lokalne ponudnike hrane v čim večji meri vključijo v svojo ponudbo. Na ta način bodo lahko vsaj svojim boljšim oz. zahtevnejšim gostom nudili kulinarične specialitete našega kraja, obenem pa bodo na ta način pridelovalcem omogočali njihov razvoj in širjenje pridelave, tako količinsko kot tudi vsebinsko. Zdrava in kvalitetna lokalno pridelana hrana vpliva na kvaliteto gostinske ponudbe, slednja pa vpliva na dvig kvalitete gostov. Na ta način si predstavniki turističnega gospodarstva lahko dopolnijo klientelo stalnih gostov, kateri se bodo vedno znova vračali. Velik potencial pa se skriva tudi v tem, da lahko (predvsem bližnje) goste vezano na svežo sezonsko kulinarično ponudbo privabijo tudi izven glavne turistične sezone, ko se Bled malce umiri in se pokaže v drugačni luči...čar leži v lepoti kraja in butični kulinarični ponudbi, katero lahko skupaj dopolnimo oz. obogatimo. Zapolnitev vrzeli v mrtvi sezoni pa zelo lepo sovpada tudi s strategijo Bleda - destinacija vrhunskega turizma s petičnimi gosti.

S tem ko podpirate LTS podpirate razvoj podjetništva in zaposlovanja, preprečujete beg iz podeželja, omogočate razvoj kmetij ter pridelavo zdrave hrane (katero lahko kupite - naložba v zdravo hrano je naložba v zdravje). Izboljšamo lahko marsikateri socialni položaje, pomagamo gospodariti z naravo in navsezadnje tudi razširiti turizem na podeželje (naj imajo tudi ljudje na podeželju možnost živeti od turizma ne samo da živijo v turističnem kraju) navsezadnje lahko tako skupaj tako omogočimo kraju v katerem živimo, da se razvija in nam izboljšuje življenjske pogoje, blaginjo. Zelo pomembno je, da uvedemo zdravo lokalno pridelano hrano v javne zavode, kjer se preko osveščanja, kakor tudi odkupovanja in uživanja zdrave hrane, tako zdravo življenje kakor tudi celotna pot k napredku na področju lokalne samooskrbe v kraju tudi prične. Lokalno pridelana hrana ima višjo biološko vrednost, je bolj hranljiva in ni močno kemično obdelana. Pozitivni učinki zdrave hrane se najhitreje poznajo na naših otrocih, kaj točno kupujemo v trgovinah včasih niti ne vemo, zagotovo pa porast alergij na naših otrocih v zadnjih letih ni naključje.

Od lokalne trajnostne samooskrbe bomo imeli korist prav vsi, posredno ali neposredno, zavedajmo se da je sinergija bistvo! Sinergija katero želimo vzpostaviti ima precej večje razsežnosti, kot se zavedamo. Zelo veliko vlogo tu igra lokalna pripadnost kraju in zavest.

PODPIRAJMO LOKALNE PRIDELOVALCE IN LOKALNO PODJETNIŠTVO - KUPUJMO KVALITETNO IN ZDRAVO LOKALNO PRIDELANO HRANO!

OSTI JAREJ!